Tag: News

เด็ก “อารมณ์ดี” ปี9

เด็ก “อารมณ์ดี” ปี9

การพัฒนาสติปัญญานั้นสำคัญ แต่การพัฒนาอารมณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน หากเด็กมีอารมณ์ที่ดี จัดการอารมณ์ของตัวเองได้ เด็กก็จะจัดการปัญหานั้นได้

Read more