7 วีธีการทำงานให้ปลอดภัย 7 workplace hygiene habits

7 วีธีการทำงานให้ปลอดภัย 7 workplace hygiene habits

ไม่ว่าทุกวันนี้เราจะทำงาน Work from home หรือ ทำงานที่ไหนก้อตามการดูแลตัวเองให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยเป็นสิ่งที่จำเป็น อ้างอิงจากศูนย์การควบคุมโรคของประเทศอเมริกา (centers for disease control and prevention)

7 วิธีการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย

1. เลี่ยงการทักทายด้วยการสัมผัสมือ

2. จัดให้มีจุดทำความสะอาดมือที่บริเวณประตู และมีการเตือนให้มีการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

3. ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิว เช่น ลูกบิดประตู โต๊ะ หรือ อุปกรณ์สำนักงานอย่างสม่ำเสมอ

4. เลี่ยงใช้มือสัมผัสใบหน้า รวมทั้งใช้มือปิดปากเมื่อมีการไอ หรือ จาม

5. เพิ่มระบบหมุนเวียนอากาศในออฟฟิศโดยการเปิดหน้าต่างหรือระบบปรับอากาศ

6. เลี่ยงการประชุมโดยตรง เน้นการประชุมออนไลน์แทน

7. หากมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยให้พักทำงานอยู่ที่บ้านแทน